Apurahajärjestelmä
Tervetuloa käyttämään Helsingin Sanomain Säätiön apurahajärjestelmää

Järjestelmän avulla voit

  • hakea apurahaa tai toimittajastipendiä
  • antaa sitoumuksen apurahan käytöstä
  • tehdä apurahahankkeen maksusuunnitelman
  • raportoida apurahahankkeen etenemisestä ja rahoituksen käytöstä
  • ylläpitää omia yhteystietoja

Tutkimusapurahoja voi hakea ympäri vuoden. Päätöksiä apurahoista tehdään noin kolme kertaa vuodessa ja niistä ilmoitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta.


Toimittajastipendien haku on kerran vuodessa syksyllä.


Perustietoa apurahoista löydät kotisivuiltamme
http://www.hssaatio.fi/.


Kirjaudu sisään antamalla sähköpostiosoite ja salasana. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, rekisteröidy ja luo itsellesi salasana.

***

Vuoden 2021 teemahaku

Helsingin Sanomain Säätiön teemahaussa tutkijoilta pyydetään kriisiajan viestintään ja journalismiin liittyviä hakemuksia. Kaikki säätiön syyskuun 2021 kokouksessa päätettävät tutkimusapurahat myönnetään tähän teemahakuun.

Tutkimushankkeet voivat liittyä erilaisiin kriiseihin, onnettomuuksiin, luonnon tai yhteiskuntien yllättäviin myllerryksiin tai muihin poikkeustilanteisiin. Hakemuksessa voi tarkastella vallitsevaa koronapandemiaa, mutta hankkeet voivat koskea myös aiempia kriisejä tai eri kriisien vertailua.

Kaksivaiheinen haku

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakemus lähetetään sähköisen apurahajärjestelmän kautta viimeistään 3.5.2021 klo 9.00. Hakemukseen toivotaan korkeintaan kolmesivuisia ideapapereita, joissa esitellään tutkimusryhmä, valittu näkökulma, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä hankkeen toteuttamiseen haettava apurahasumma.

Hakemukseen pyydetään merkittäväksi tutkimusalaksi Kriisiviestintä. 

Jatkoon valittavat haastatellaan touko-kesäkuun vaihteessa. Haastattelusta saa palautteen, jota voi hyödyntää jatkohakemuksessa.

Kaikilta haastatteluun kutsutuilta pyydetään jatkohakemus, joka sisältää tarkan tutkimussuunnitelman ja budjetin.

Jatkohakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä täydentämällä aiemmin lähetettyä ensimmäisen vaiheen hakemusta.

Säätiön hallitus tekee rahoituspäätökset syyskuussa.

Säätiö ei ole määritellyt haettavan summan suuruutta tai hankkeen toivottua kestoa. Säätiö ei ole myöskään varannut hakuun tiettyä rahasummaa.

Kannustamme hakijoita yliopistojen ja tieteiden väliseen yhteistyöhön.

Lisätietoa: https://www.hssaatio.fi/miten-media-toimii-kun-hata-on-suuri/

***

Tutkimustietovaranto

Tutkimustietovaranto (www.tutkimustietovaranto.fi) kerää ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta.Helsingin Sanomain Säätiö toimittaa tietovarantoon yhteenvetotietojamyönnetyistä apurahoista.

Yhteenvetotiedot ovat:
Hakemusnumero
Haun nimi
Myönnetty summa ja myöntöpäivä
Hakijan etu- ja sukunimi
Hakijan ORCID-tunniste, jos annettu
Hakijaorganisaation nimi ja y-tunnus
Apurahan antajan nimi ja y-tunnus
Hankkeen nimi
Hankkeen kuvaus suomeksi ja englanniksi
Hankkeen aloituspäivämäärä
Hankkeen lopetuspäivämäärä
Hankkeen tieteenala
Hankkeen teema
Hankkeen tutkimusala

Yhteenvetotiedot toimitetaan vain, mikäli hakija on antanut luvan niiden toimittamiseen. Lupa pyydetään hakemuslomakkeessa.

Tiedot julkaistaan avoimessa verkkoportaalissa osoitteessa https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/.

Tutkimustietovarannon toteutuksesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus yhteistyössä korkeakoulujen, muiden tutkimusorganisaatioiden ja tutkimusrahoittajien kanssa. 

***

Avoin tiede

Helsingin Sanomain Säätiö suosittelee, että sen rahoittamien tutkimusten yhteydessä  mahdollisesti kerätyt aineistot arkistoidaan jatkokäyttöä varten esimerkiksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoonhttp://www.fsd.uta.fi/fi/index.html. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Tieteen avoimuutta tulee edistää tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

 

Lisää aiheesta:     

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014 - 2017
Avoin tiede ja tutkimus

Rekisteröityminen
Haluatko rekisteröityä apurahan hakijaksi? Rekisteröitymiseen pääsee täältä.

Sisäänkirjautuminen
 
 
Unohditko salasanasi?

Teknisiä ongelmia järjestelmän käytössä? Lähetä tukipyyntö.


Lue tietosuojasta

Copyright © Aspicore Oy
Aspicore Oy © 2021